අරුණ ගුණරත්න දුටු සුමිත්‍රා පීරිස් නම් වූ ඇය - The origin of the movie maker Sumthira Peiris

සුමිත්‍රා පීරිස් නම් වූ ශ්‍රිලාංකිය චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂ ශේස්ත්‍රයේ පළමුවන කාන්තාවගේ ආරම්භක කතාවයි අද අප මෙම වැඩසටහනෙන් ඔබ වෙතට ගෙනෙනු ලබන්නේ. ඇයගේ මූලාරම්භය පිළිබඳව අපට තොරතුරු ලබාදීමට අපත් සමග සම්බන්දවූ අරුණ ගුණරත්න මහත්මයාට අප බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමු.

Like ? Share with your friends
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Watch Next

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top